Címlap Lovagrendek
A Zselici Mézlovagrend bemutatkozása

A mézlovagrendünk 2007, február, 05-én alakult meg Kaposváron. Alapítók lelkes, nagy tapasztalattal rendelkező méhészek, számuk tizenhat fő, ebből 11 fő lovag, 3 fő udvarhölgy 2 fő apród. Tevékenységünket a Zselici Méhész egyesület keretein belül fejtjük ki.

A rend zászlós méze: a zselici hársvirág méz.

A rend lovagjainak és udvarhölgyeinek öltözete:
Ujjatlan pelerinszerű palást, alapszíne középzöld, mely a zselici erdőség hársfáinak színével, barnássárga díszítése a hársvirág színével harmonizál.

A rend zászlaja:
Palást színével megegyező, hársvirág díszítéssel, Zselici Méz Lovagrend, Kaposvár felirattal.

A Zselici Mézlovagrend tagja lehet:
Az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a rend működési szabályzatát és célkitűzéseit elfogadja, vállalja az avatás költségeit és rendszeresen megfizeti a lovagrendi tagdíjat.

Lovagrendi státus:

 • Lovag
 • Udvarhölgy
 • Lovaggá nem ütött tag
 • Kiskorú lovag (apród) /8-18 éves korig/

A rend célja és feladatai:

 • A magyar méz imázsának növelése, -ezen belül a somogyi mézek, méhészeti termékek,- különös tekintettel egyedülálló zselici hársvirág méz megismertetésére a hazai és külföldi fogyasztókkal.
 • A zselici mézek egészségmegőrzésre gyakorolt hatásának propagálása, külön figyelemmel a Zselicség természet adta kincseire: tiszta levegőjére, hárserdők nektárjára, a gyógynövények nektárjára, és  virágporára, turisztikai lehetőségeinek kihasználására.
 • A rend tevékenységével hozzájárul a zselici térség turisztikai fejlődéséhez.
 • Gasztronómiai rendezvényeken való aktív részvétel, rendezvények szervezése: mézes napok, mézfesztiválok, mézvásárok.
 • Kapcsolatok még jobb kiépítése és ápolása, a társ lovagrendekkel.
 • Zselici Méhészegyesület tevékenységének megismertetése, jó hírnevének öregbítése.
 • Természeti értékeink és környezetünk védelme.

Mézlovagrendünk tevékenységét a Nagytanács irányítja, amely legalább évente egyszer ülésezik. Nagytanács tagjai; a rend összes lovagja és udvarhölgye, üléseit a rend Nagymestere vezeti. A lovagrenden belül két bizottság működik; Etikai és Fegyelmi bizottság, és Gasztronómiai bizottság.

A rend önálló gazdálkodást nem végez. Működési költségeit tagdíjakból, felajánlott támogatásokból, és egyéb bevételekből fedezi.

Kadarkút-Vótapusztán 2007. március 31-én.  megtartott Mézút és Mézlovagok I. Országos Kongresszusán kimondták a Magyarországi Méz Lovagrendek Szövetségének megalakulását, amelyhez a Zselici Mézlovagrend is csatlakozott, mint alapító tag.

Az avató ünnepségre zselici erdőség közepén fekvő, Ropolyi Vadászházban került sor. Zászlónkat Kaposvári Székesegyház Nagyboldogasszony plébániatemplom főpapja, Rózsás László apát úr szentelte meg. Az eskütételünkön tiszteletüket tették a társ Mézlovagrendek képviselői is.

A Zselici Mézlovagrend esküjének szövege:
Én……………………Ünnepélyesen esküszöm,

- hogy elkötelezett és hű tagja leszek a Zselici Mézlovagrendnek.

- Minden lehetséges eszközzel terjesztem és védem a Magyar -és somogyi mézek jó hírnevét,

- különös tekintettel a zselici hársvirág mézét.

- Mézlovaghoz méltóan munkámban, méhészkedésemben

- és emberi viselkedésemben példamutatóan járok el.

- Tapasztalataimmal és legjobb tudásommal segítem

- Zselici Szervezetünk tagjait,

- és a hozzám forduló méhészeket.

- Minden eszközzel azon leszek és jó szándékkal azon leszek, hogy

- az Országos Magyar Méhészi Egyesület Zselici Szervezetének

- és Zselici Mézlovagrendnek jó hírnevét megszerezem és megőrizem.

- Somogy megye és Kaposvár, valamint a zselici térség

- jó hírnevét tovább öregbítem.

- Óvom és védem a természetet,

- kiemelten a zselici erdő környezetét.

Isten engem úgy segéljen!

Az alapító tagok névsora lovagrendi beosztásuk szerint:

Böröcz György

nagymester

Koczor Attila

kancellár

Mészáros János

ceremoniamester

Somogyvári Béla

főzászlóőr

Katona László

zászlóőr

Vámos Sándor

főpecsétőr

Radics László

kulcsár

Kovács Ottó

krónikás

Benedek József

mézesbödönőr

Handó János

turisztikaiőr

Bross Péter
lovag
Mészárosné Segesdi Zsuzsanna
udvarhölgy
Kőszegi Ferencné udvarhölgy
Böröcz Györgyné udvarhölgy
Egyed Janka Mónika apród
Kővári Kamilla apród

                                                                                 

Lovagrendünk avatás óta nem tétlenkedik, nagy lendülettel látunk munkához céljaink megvalósításához. Elhatároztuk, hogy Mézfesztivált szervezünk, városunk főterén, a Kossuth Lajos téren, hagyomány teremtő szándékkal. Erre az eseményre első alkalommal 2007, szeptember, 22-én került sor.

Mézlovagrendünk a zselici méhészek körében kedvező fogadtatásra, és nagy elismerésre  talált. Munkánkat, elképzeléseinket, feladatainkat nagymértékben támogatják és segítik, kiváltképp nagy, és önzetlen segítséget nyújtanak a Zselici Méhész Egyesület tagjai, vezetői, amelyet ez úton is köszönünk!

 

2010 © Magyar Mézút Egyesület | Design: Wellnessdesign